38 Tekoälytilastot vuodelle 2024: Kasvu, käyttö ja käyttöönotto

Lukuajan kuvake 14 min. lukea


Lukijat auttavat tukemaan MSpoweruseria. Saatamme saada palkkion, jos ostat linkkien kautta. Työkaluvihje-kuvake

Lue ilmoitussivumme saadaksesi selville, kuinka voit auttaa MSPoweruseria ylläpitämään toimitustiimiä Lue lisää

AI tilastot

Tieteiskirjallisuuden ulkopuolella monet meistä kuulivat tekoälystä ensimmäisen kerran suositun julkaisun myötä generatiiviset AI-työkalut kuten ChatGPT. Vaikka nämä ovat valtava osa tekoälyn kasvua, monet teollisuudenalat ovat omaksuneet sen, ja ne ulottuvat paljon chatbotteja pidemmälle.

Näissä tekoälytilastoissa tarkastellaan lähemmin globaalien tekoälymarkkinoiden nousua, teknologian soveltamista ja tulevaisuuden odotuksia.

Tärkeimmät tekoälytilastot, jotka kaikkien tulisi tietää

Luuletko tietäväsi paljon tekoälystä? Nämä keskeiset tilastot asettavat kaiken perspektiiviin.

 • 50–60 % kaikista organisaatioista käyttää tekoälyä.
 • Maailman tekoälymarkkinoiden arvo on 136.55 miljardia dollaria.
 • Tekoälyautomaatio voisi korvata 300 miljoonaa nykyistä ihmistyöpaikkaa.
 • Generatiivisen tekoälyohjelmiston arvon odotetaan olevan 3.7 miljardia dollaria vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuisten tekoälymarkkinoiden odotetaan nousevan 1.81 biljoonaan dollariin.

Tekoälyn käyttöönotto- ja käyttötilastot

Seuraavissa tekoälytilastoissa tarkastellaan käyttöönottoastetta kokonaisuutena ja tietyillä toimialoilla.

1. 50–60 % kaikista organisaatioista käyttää tekoälyä.

(Lähde: McKinsey)

AI-tilastojen hyväksyminen

Tekoälyn käyttöönotto on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosina, yli kaksinkertaistunut vuodesta 2017. Vuosien 2019 ja 2022 välillä käyttöaste on kuitenkin tasaantumassa 50–60 %:iin.

Vuosina 2018–2022 digitaaliset budjetit nousivat 40 prosentista tekoälyä kohti 52 prosenttiin.

2. 77 % yrityksistä on jo ottanut tekoälyn käyttöön tai niillä on käyttöönottosuunnitelma.

(Lähde: IBM)

Tekoälyssä johtavat yritykset kuin yksityishenkilöt. 35 % yrityksistä on jo alkanut käyttää jotakin tekoälyä, ja 42 % suunnittelee ottavansa sen käyttöön lähitulevaisuudessa. Tämä on herättänyt pelkoa siitä, että ihmisen roolit korvataan osittain tai kokonaan tekoälyjärjestelmillä.

3. Tekoälyä käytetään eniten "palvelutoiminnassa" ja "strategiassa ja yritysrahoituksessa".

(Lähde: Statista – AI by Industry)

Tekoälyn käyttöönotto teollisuudessa 2023

Vuonna 2022 tekoälyä käytettiin eniten palvelutoiminnassa (asiakaspalvelu) sekä strategiassa ja yritysrahoituksessa (yrityksen tulevaisuuden ja talouden kartoitus). Lähes kaikista tekoälyä käyttävistä toimialoista 20 % käytöstä kohdistui näihin kahteen liiketoimintatoimintoon.

Rahoituspalveluala erottui eniten tekoälyn käytöstä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, ja 31 % vastaajista käytti sitä tällä tavalla.

4. Tekoälyn ottaneet organisaatiot käyttävät keskimäärin 3.8 erilaista tekoälytoimintoa.

(Lähde: McKinsey)

Vuodesta 2022 lähtien tekoälyn omaksujat ovat upottaneet organisaatioihinsa keskimäärin 3.8 tekoälykykyä. Tämä on enemmän kuin 1.9 kapasiteettia vuonna 2018, mutta on 0.1 vähemmän kuin vuonna 2021.

Yleisin sovellus on robottiprosessiautomaatio. Tämä on tekninen tapa kuvata digitaalista automaatiota, eikä se tarkoita kirjaimellisesti robotteja.

5. Joka kolmas opiskelija käyttää generatiivista tekoälyä, kuten ChatGPT:tä, tehdäkseen läksynsä.

(Lähde: Intelligent.com)

ChatGPT:n ihmiskielimallit tekevät siitä täydellisen esseiden laatimiseen ja kysymyksiin vastaamiseen. Tutkimusten mukaan jopa 30 % yhdysvaltalaisista opiskelijoista on käyttänyt työkalua kotitehtäviin. 60 % näistä opiskelijoista luottaa tekoälyyn suorittaessaan yli puolet kaikista korkeakoulutöistä.

6. 19 prosenttia terveydenhuoltoalan organisaatioista käyttää jo jonkinlaista tekoälyä.

(Lähde: Statista – AI Adoption)

Terveydenhuoltoala on monien tekoälyteknologioiden edelläkävijä, ja noin viidennes organisaatioista on käyttänyt sitä jo vähintään kahden vuoden ajan. Toiset 2 prosenttia on omaksumassa tekoälyä.

7. IT ja televiestintä käyttävät koneoppimista enemmän kuin mikään muu toimiala.

(Lähde: Fortune Business Insights)

Koneoppimisen tekoälytilastot

Koneoppiminen on tekoälyn keskeinen osajoukko. Se sisältää järjestelmän koulutuksen suurella tietojoukolla tunnistamaan kuvioita ja poimimaan oivalluksia tiedoista.

Tällä hetkellä IT- ja telealan markkinaosuus on 18.6 %. Myös rahoitusala, autoteollisuus, vähittäiskauppa ja terveydenhuolto investoivat merkittävästi koneoppimiseen.

8. Yli puolet tietoliikenneorganisaatioista käyttää chatbotteja

(Lähteet: Gartner, Accenture)

Yleisölle tarkoitetut chatbotit mullistavat asiakastuen toimitustavan. Se mahdollistaa ongelmanratkaisun työajan ulkopuolella ja vähentää riippuvuutta vähän koulutetusta tukihenkilöstöstä. Televiestintäyritykset johtavat maksutta, ja 52 prosenttia käyttää jo AI-chat-tukibotteja.

Tästä huolimatta vain 7 % ihmisistä luottaa chatboteihin väittäessään.

9. 55% amerikkalaisista sanoo olevansa vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa vähintään kerran päivässä.

(Lähde: Pew Research)

Yli 11,000 55 yhdysvaltalaisen aikuisen kyselyn mukaan 27 % tapaa tekoälyä jossain muodossa vähintään kerran päivässä. XNUMX % näistä vastaajista on vuorovaikutuksessa tekoälyn kanssa useammin kuin kerran päivässä. Tämä sisältää puettavat tekoälylaitteet, chatbotit, henkilökohtaiset verkkokauppasuositukset ja muut yleiset käyttötarkoitukset.

10. Puolet yhdysvaltalaisista älypuhelinkäyttäjistä käyttää tekoälyn puhehakuominaisuuksia päivittäin.

(Lähde: Forbes – AI Stats)

Toinen tapa, jolla tekoäly otetaan käyttöön jokapäiväisessä elämässä, on mobiililaitteiden kautta. Noin 50 % yhdysvaltalaisista mobiilikäyttäjistä käyttää joka päivä laitteensa puhehakuominaisuutta, joka käyttää tekoälyä tunnistamaan omistajan äänikomennot ja hakemaan tietoja Internetistä.

11. 50 % tekoälyä käyttävistä organisaatioista hyötyy automatisoiduista IT-, liiketoiminta- tai verkkoprosesseista.

(Lähde: IBM)

Hyödyntäjistä 54 % näkee kustannussäästöjä ja tehokkuutta, 54 % parantaa IT- tai verkkosuorituskykyä ja 48 % tarjoaa asiakkaille parempia kokemuksia.

12. Helpompi saavutettavuus on tärkein tekijä tekoälyn käyttöönotossa

(Lähde: IBM)

Kymmenestä tärkeimmästä tekoälyn käyttöönotosta yritysten keskuudessa helpotettu saavutettavuus on tärkein (10 %). Tätä seuraa tarve leikata kustannuksia ja automatisoida prosesseja (43 %). Vähiten tärkeä tekijä oli ympäristöpaine (42 %).

13. Tekoälytaitojen puute yrityksissä hidastaa tekoälyn käyttöönottoa.

(Lähde: IBM)

Suurin este yrityksille, jotka eivät ole vielä ottaneet tekoälyä käyttöön, on asiantuntemuksen puute tekniikan toiminnasta (34 %). Tämä ennakoi tekoälyn asiantuntijaroolien kasvua, joiden tehtävänä on omaksua tekoäly ja tehdä yhteistyötä sen kanssa.

Tällä hetkellä IT-ammattilaiset käyttävät todennäköisimmin tekoälyä omissa organisaatioissaan (54 %), ja tietoteknikot seuraavat (35 %).

Asiantuntijoiden puutteen lisäksi tekoälyn käyttämättä jättämisestä on kyse toteutuksen kustannuksista (29 %). Tämä todennäköisesti korjaantuu itsestään, kun tekniikka yleistyy ja hinta laskee. Lisäksi tekoäly itsessään säästää yritysten rahaa myöhemmillä linjalla.

14. Yhdysvallat on maailmanlaajuisessa tekoälyindeksissä sijalla 1.

(Lähde: Tortoise Media)

Yhdysvallat on ykkönen maailmanlaajuisessa AI-indeksissä, jota seuraavat Kiina, Singapore, Iso-Britannia ja Kanada.

Tämä luokittelee maat tekoälyn, innovaation, toteutuksen ja muiden tärkeiden merkkien perusteella. Kenia on 62 maan listan lopussa.

15. Tekoälyautomaatio voisi korvata 300 miljoonaa nykyistä ihmistyöpaikkaa.

(Lähde: Goldman Sachs)

Koska se voi korvata toistuvia hallinnollisia tehtäviä ja käsitellä suuria määriä dataa tehokkaammin kuin ihmiset, on ennustettu, että Tekoäly voisi korvata 300 miljoonaa olemassa olevaa ihmisroolia. Tämä vastaa 25 prosenttia kaikista työtehtävistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Vaikka tämä vaatisi vielä jonkin verran ihmisten yhteistyötä ja itse asiassa nostaisi BKT:tä noin 7 prosenttia tuottavuuden kasvun vuoksi, asiantuntijat uskovat, että työpaikkojen epävakauden kausi tulee olemaan merkittävä.

16. 80 % yhdysvaltalaisista työntekijöistä menettää vähintään 10 % päivittäisistä tehtävistään tekoälyn takia.

(Lähde: OpenAI)

Suositun ChatGPT-teknologian takana oleva OpenAI ennustaa, että tekoäly vaikuttaa 80 prosenttiin Yhdysvaltain työvoimasta vähintään 10 prosentilla. Vain valitut 19 % automaatioon taipuvista työntekijöistä näkevät, että puolet tai enemmän päivittäisistä tehtävistään korvataan tekoälyllä.

Toisin sanoen, lähes kaikki vaikuttavat hieman, kun taas joidenkin ihmisten koko työpaikka vaihtuu tai vaihtuu.

Tekoälyn markkinaosuus- ja kasvutilastot

Kuinka arvokasta tekoäly on, mikä on tekniikan kasvuvauhti ja mitkä maat ja sektorit erottuvat joukosta? Seuraavat tilastot tarkastelevat lähemmin globaaleja tekoälymarkkinoita.

17. Maailman tekoälymarkkinoiden arvo on 136.55 miljardia dollaria.

(Lähde: Grand View Research)

Globaalit tekoälymarkkinoiden tilastot

Vuonna 2022 globaalien tekoälymarkkinoiden arvo oli 136.55 miljardia dollaria, ja niitä johti mainonta- ja mediasegmentti 19.5 prosentin osuudella. Muita merkittäviä segmenttejä ovat terveydenhuolto, autoteollisuus ja liikenne sekä muut, kuten koulutus.

18. Vuoteen 2030 mennessä maailmanlaajuisten tekoälymarkkinoiden odotetaan saavuttavan 1.81 biljoonaa dollaria.

(Lähteet: Grand View Research, PwC)

Kun terveydenhuolto ottaa johtavan roolin, koko tekoälymarkkinoiden arvioidaan olevan yli 1.8 biljoonaa dollaria vuosikymmenen lopussa. Tämä edustaa 37.3 prosentin vuosikasvua (CAGR) vuosina 2023–2030 eli 13 kertaa sen nykyinen arvo.

Tekoälyn kokonaistaloudellisen vaikutuksen odotetaan samana ajanjaksona olevan 15.7 biljoonaa dollaria. Tästä 6.6 biljoonaa dollaria johtuu tuottavuuden kasvusta, kun taas 9.1 biljoonan dollarin odotetaan johtuvan kulutuksen sivuvaikutuksista.

19. Pohjois-Amerikalla on alueittain suurin tekoälyn markkinaosuus.

(Lähde: Grand View Research)

Kun tarkastellaan alueellista osuutta tekoälymarkkinoista, Pohjois-Amerikka hallitsi vuonna 2022, ja sen osuus maailmanlaajuisista tekoälytuloista oli 36.8 %. Samaan aikaan Aasian ja Tyynenmeren alue on nopeimmin kasvava markkina-alue eteenpäin.

20. Kiina ottaa pian 25 % tekoälymarkkinoista.

(Lähde: Faktat ja tekijät)

Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinajohtajana Kiinan osuus maailmanlaajuisista tekoälymarkkinoista on neljännes vuoteen 2030 mennessä, ja sen CAGR on 39.1 %. Sen osuuden arvo on 40.6 miljardia dollaria vuoteen 2026 mennessä.

21. Tekoälyä ottavien yritysten määrä kasvoi 4 prosenttia vuonna 2022.

(Lähde: IBM)

Vuonna 2022 noin 35 % yrityksistä otti tekoälyn käyttöön, mikä on 4 % kasvua vuodesta 2021. Kasvuvauhdin odotetaan olevan vielä suurempi vuoden 2023 loppuun mennessä.

22. Tekoälyllä on suurin taloudellinen vaikutus Yhdysvaltoihin.

(Lähde: Accenture)

Lähtötilanteessa Yhdysvaltojen bruttoarvonlisäysaste (GVA) on 2.6 vuoteen 2035 mennessä. Tekoälyn käyttöönoton myötä tämän arvioidaan nousevan 4.6:een. Tämä tekoälyn taloudellisten vaikutusten aste on havaittavissa vain yhdessä muussa maassa, Suomessa, jonka odotetaan laskevan 2.1:stä 4.1:een GVA: sta tekoälyn käyttöönoton myötä.

23. Tekoälyllä on suurin vaikutus työn tuottavuuteen Ruotsissa.

(Lähde: Accenture)

Tekoälyn arvioidaan lisäävän työn tuottavuutta Ruotsissa 37 % vuoteen 2035 mennessä. Seuraavaksi tulevat Suomi (36 %), Yhdysvallat (35 %) ja Japani (34 %). Tekoäly lisää vähiten työn tuottavuutta Espanjassa, arviolta vain 11 prosenttia.

24. Generatiivisen tekoälyohjelmiston arvon odotetaan olevan 3.7 miljardia dollaria vuoden 2023 loppuun mennessä.

(Lähde: S&P Global)

Vaikka tekoälyteknologiaa on monia erilaisia, luova tekoäly, joka voi tuottaa ihmisen kaltaista sisältöä on tällä hetkellä kaikissa otsikoissa. ChatGPT:n suosio on inspiroinut satoja uusia startup-yrityksiä ja kilpailukykyisen markkinapaikan, jonka arvo on 3.7 miljardia dollaria vuoden loppuun mennessä.

263 generatiivisen tekoälyohjelmistoyrityksen perusteella markkinoiden odotetaan nousevan 36 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä. Tämä on 58 prosentin CAGR.

25. Koodigeneraattorit ovat nopeimmin kasvavia generatiivisia tekoälytyökaluja.

(Lähde: S&P Global)

Generatiivinen tekoälytilasto

Vaikka tekstigeneraattorit ovat tällä hetkellä suosituin luova tekoälytyökalu, koodigeneraattorisegmentin odotetaan kasvavan nopeimmin seuraavan viiden vuoden aikana. Sen vuosikasvu on 5 %.

Toiseksi nopeimmin kasvava segmentti on AI-kuvageneraattorit65.8 % CAGR:llä.

26. AI-taidegeneraattorin Stable Diffusionin arvo on yli miljardi dollaria.

(Lähde: Forbes – Stable Diffusion, iNews)

Generatiivinen tekoäly voi luoda taideteoksia ei vain tekstiä. Yli 10 miljoonan päivittäisen käyttäjän Stable Diffusionin arvo on yli miljardi dollaria. Se on tällä hetkellä johtava teknologia OpenAI:n oman DALL-E-taidegeneraattorin ulkopuolella

On vaikea antaa arvoa AI-taidemarkkinat, mutta yksittäisiä kappaleita on myyty sadoilla tuhansilla, ja arvostetuin tekoälyn luoma NFT on myyty 1.1 miljoonalla dollarilla.

27. Tekoälyn markkina-arvon koulutuksessa odotetaan saavuttavan 20 miljardia dollaria vuoteen 2027 mennessä.

(Lähde: Global Market Insights)

Koulutuksen tekoälyn tilastot

Tekoälyohjauksesta ja automaattisista arviointijärjestelmistä digitaalisiin kursseihin ja tekoälyn oppimisen hallintajärjestelmiin, Tekoäly koulutuksessa Sen odotetaan kasvavan 20 miljardin dollarin teollisuudenalaksi vuoteen 2027 mennessä.

28. Tekoälyn arvon terveydenhuollossa ennustetaan olevan 187.95 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

(Lähde: Statista – AI Healthcare Market)

Potilaiden diagnosoinnin tehostamisesta uusien lääketutkimusten ja kliinisten kokeiden nopeuttamiseen, AI terveydenhuollon alalla Sen arvon odotetaan olevan lähes 188 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä. Se on 37 prosentin yhdistetyssä kasvuvauhdissa verrattuna siihen, kun sen viimeksi arvioitiin 11 miljardiksi dollariksi vuonna 2021.

29. Tekoäly antaa 3.78 biljoonaa dollaria ylimääräistä valmistusteollisuutta.

(Lähde: Accenture)

Kaikista toimialoista tekoälyn arvioidaan tuottavan eniten bruttoarvoa tehdasteollisuudelle.

Tekoälyön perustuen tuotannon arvoksi arvioidaan noin 8 biljoonaa dollaria vuoteen 2033 mennessä. Tekoälyllä tämä on lähempänä 12 biljoonaa dollaria.

30. Koneoppimismarkkinoiden odotetaan nousevan 225.91 miljardiin dollariin vuoteen 20230 mennessä.

(Lähde: Fortune Business Insights)

Automatisoimalla suurten tietomäärien analysointia koneoppivaa tekoälyä käyttävät organisaatiot voivat saada etulyöntiaseman kilpailijoihinsa nähden.

Vuodesta 2022 lähtien koneoppimisteknologian arvo oli 19.20 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 26.03 miljardiin dollariin vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhdysvalloilla on alueittain suurin osuus, joka on 6.12 miljardia dollaria vuonna 2022.

36.2 prosentin CAGR:n koneoppimismarkkinoiden arvioidaan nousevan 225.91 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Asenteet tekoälytilastoista

Nämä tiedot paljastavat yleisön käsityksen tekoälystä, käyttäjien demografisista tiedoista ja muista mielenkiintoisista tilastoista.

31. Melkein kaikki yritysten omistajat uskovat, että ChatGPT:stä on hyötyä.

(Lähde: Forbes – AI Business)

97 % 600 kyselyyn vastanneesta yrityksen omistajasta uskoo, että ChatGPT auttaa heidän liiketoimintaansa, kun taas 64 % piti "asiakassuhteiden parantamista" tärkeimpänä eduna.

32. 38 % amerikkalaisista on enemmän huolissaan kuin innoissaan tekoälyn noususta.

(Lähde: Pew Research)

Tutkimustiedot paljastavat, että yhdysvaltalaiset aikuiset pelkäävät tekoälyä, ja 38 prosenttia sanoi olevansa enemmän huolissaan kuin innostunut tekniikasta. 46 % ei ollut huolissaan tai innoissaan, kun taas vain 15 % on innoissaan tekoälyn noususta.

33. Useimmat organisaatiot eivät ole hienosäätäneet tekoälyään "luotettaviksi".

(Lähde: IBM)

Julkinen pelko tekoälystä voi olla perusteltua, kun 74 prosenttia organisaatioista ei ole pyrkinyt vähentämään tekoälyjärjestelmiensä harhaa. 68 % ei seuraa suorituskyvyn vaihteluita ja mallien ajautumista, ja 61 % ei takaa, että he edes pystyvät selittämään tekoälynsä tekemiä päätöksiä.

34. 78 % amerikkalaisista on huolissaan siitä, että tekoälyä voidaan käyttää pahantahtoiseen tarkoitukseen.

(Lähde: MITRE-Harris)

Tekoälyn joutuminen vääriin käsiin on yksi asia, mutta 52 % kyselyyn vastanneista ei usko tekoälyn olevan turvallinen.

Tämä saattaa selittää, miksi 82 ​​% suuresta yleisöstä ja 91 % tekniikan asiantuntijoista haluaa valtion säätelevän tekoälyä. Lisäksi 70 % suuresta yleisöstä ja 92 % teknologia-asiantuntijoista haluaa teollisuuden lisäävän investointeja tekoälyvarmistustoimenpiteisiin yleisön suojelemiseksi ja voittamiseen.

35. 75 % amerikkalaisista on huolissaan syväväärennöksistä ja harhaanjohtavasta tekoälyn luomasta sisällöstä.

(Lähde: MITRE-Harris)

Toinen huolenaihe on, että tekoälyn luoman kuvan ja äänen laatu paranee päivä päivältä, ja se saattaa pian olla erottamaton todellisesta asiasta.

Tämä tekee sosiaalisen median sisällön tarkistamisesta paljon vaikeampaa ja johtaa "deepfake"-pelkoon. Eli sisältö, joka näyttää tulevan oikealta henkilöltä, mutta on todellisuudessa tekoälyn luomaa.

36. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ovat eniten huolissaan tekoälyn kuljettajattomista autoista ja autonomisista aseista.

(Lähde: Ada Lovelace Institute)

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn 4,000 72 ihmisen kyselyn mukaan 71 prosenttia on eniten huolissaan edistyneestä robotiikasta, kuten kuljettajattomista autoista, ja XNUMX prosenttia on huolissaan tekoälyn käytöstä autonomisten aseiden kehittämiseen.

Lisäksi 61 prosenttia on huolissaan tekoälyyn kohdistetusta mainonnasta ja 60 prosenttia kohdistetusta poliittisesta mainonnasta.

37. 90 % tukee tekoälyä syöpäriskin havaitsemisessa.

(Lähde: Ada Lovelace Institute)

Toisaalta joitakin käyttötarkoituksia pidetään erittäin positiivisina. Yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta sanoi, että tekoälyn käyttäminen syöpäriskin havaitsemiseen on hyödyllistä.

Noin 70 % uskoo, että tekoälyn kasvojentunnistus rajavalvonnassa, joka nopeuttaa käsittelyä, on hyödyllistä.

88 % vastaajista ei pitänyt tekoäly-robottipölynimureita huolestuttavana.

38. Tekoälyasiantuntijat ovat enimmäkseen valkoisia miehiä.

(Lähde: McKinsey)

Tekoälyn ottaneista tai sitä parhaillaan toteuttavista organisaatioista vain 27 % tekoälyratkaisun kehittäjistä on naisia. Vain 25 prosenttia on rodullisia tai etnisiä vähemmistöjä.

Yhteenveto

Nämä kiehtovat tekoälytilastot osoittavat, että tekoäly on jo nyt valtava markkina, joka kasvaa eksponentiaalisesti seuraavan vuosikymmenen aikana.

Vaikka yleisön keskuudessa on joitain yleisiä huolenaiheita ja tekoälyn työpaikkojen menetyksiä, tuottavuuteen liittyy myös joitain kiistattomia positiivisia puolia.

Lähteet

 1. McKinsey
 2. IBM
 3. Statista – teollisuuden tekoäly
 4. Intelligent.com
 5. Statista – tekoälyn käyttöönotto
 6. Fortune Business Insights
 7. Gartner
 8. Accenture
 9. Pew Research
 10. Forbes – AI-tilastot
 11. Kilpikonna Media
 12. Goldman Sachs
 13. OpenAI
 14. Grand View -tutkimus
 15. PwC
 16. Faktat ja tekijät
 17. S&P Global
 18. Forbes – Vakaa diffuusio
 19. inews
 20. Globaalit markkinatiedot
 21. Statista – AI Healthcare Market
 22. Forbes – AI Business
 23. MITRE-Harris
 24. Ada Lovelace -instituutti