Käyttöehdot

Käyttöehdot

Verkkosivuston käyttöehdot

MSPowerUser-verkkosivusto osoitteessa https://mspoweruser.com/ on tekijänoikeudella suojattu teos, joka kuuluu Reflector Ventures SRL:lle. Tietyt sivuston ominaisuudet voivat olla lisäohjeiden, ehtojen tai sääntöjen alaisia, jotka julkaistaan ​​sivustolla tällaisten ominaisuuksien yhteydessä.

Kaikki nämä lisäehdot, ohjeet ja säännöt sisällytetään viittauksella näihin ehtoihin.

Nämä käyttöehdot kuvaavat laillisesti sitovia ehtoja, jotka valvovat Sivuston käyttöä.

Pääsy sivustoon

Jollei näistä ehdoista muuta johdu. Yritys myöntää sinulle siirrettävän, ei-yksinoikeuden, peruutettavan, rajoitetun lisenssin pääsyyn Sivustoon yksinomaan omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Tietyt rajoitukset. Näissä ehdoissa sinulle hyväksyttyihin oikeuksiin sovelletaan seuraavia rajoituksia: (a) et saa myydä, vuokrata, vuokrata, siirtää, luovuttaa, jaella, isännöidä tai muuten kaupallisesti hyödyntää Sivustoa; (b) et saa muuttaa, tehdä johdannaisia ​​teoksia, purkaa, kääntää käänteisesti tai suunnitella mitään Sivuston osaa; (c) et saa käyttää Sivustoa rakentaaksesi samanlaista tai kilpailevaa verkkosivustoa; ja (d) ellei tässä nimenomaisesti mainita, mitään Sivuston osaa ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, lähettää tai lähettää missään muodossa tai millään tavalla, ellei toisin mainita, tulevaa julkaisua, päivitystä tai muihin Sivuston toiminnallisuuden lisäyksiin sovelletaan näitä ehtoja. Kaikki Sivuston tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset on pidettävä kaikilla niiden kopioilla.

Yritys varaa oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Sivuston ilmoittamatta siitä sinulle. Hyväksyit, että Yritys ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle Sivuston tai minkään osan muutoksista, keskeytyksistä tai lopettamisesta.

Ei tukea tai huoltoa. Hyväksyt, että Yrityksellä ei ole velvollisuutta tarjota sinulle mitään tukea Sivuston yhteydessä.

Lukuun ottamatta kaikkea tarjoamaasi Käyttäjäsisältöä, olet tietoinen siitä, että kaikki sivustolla ja sen sisällössä olevat immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet, ovat Yrityksen tai sen toimittajien omaisuutta. Huomaa, että nämä ehdot ja pääsy sivustolle eivät anna sinulle mitään oikeuksia, nimikkeitä tai etuja immateriaalioikeuksiin, lukuun ottamatta kohdassa 2.1 mainittuja rajoitettuja käyttöoikeuksia. Yritys ja sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei myönnetä näissä ehdoissa.

Käyttäjän sisältö

Käyttäjän sisältö. "Käyttäjän sisältö" tarkoittaa kaikkea tietoa ja sisältöä, jonka käyttäjä lähettää sivustolle. Olet yksinomaan vastuussa Käyttäjäsisällöstäsi. Vastaat kaikista käyttäjäsisältösi käyttöön liittyvistä riskeistä. Vakuutat täten, että käyttäjäsisältösi ei riko hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöämme. Et saa esittää tai vihjata muille, että Yritys tarjoaa, sponsoroi tai tukee millään tavalla Käyttäjäsisältöäsi. Koska olet yksin vastuussa Käyttäjäsisällöstäsi, voit altistaa itsesi vastuulle. Yrityksellä ei ole velvollisuutta varmuuskopioida lähettämääsi Käyttäjäsisältöä; Käyttäjäsisältösi voidaan myös poistaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Olet yksin vastuussa omien varmuuskopioiden tekemisestä Käyttäjäsisällöstäsi, jos haluat.

Myönnät täten yritykselle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan ja täysin maksetun maailmanlaajuisen lisenssin jäljentää, levittää, näyttää julkisesti ja esittää, valmistaa johdannaisteoksia, sisällyttää muihin teoksiin ja muuten käyttää ja hyödyntää Käyttäjäsisältöäsi, ja myöntää alilisenssejä edellä mainituille oikeuksille vain käyttäjän Sisällön sisällyttämiseksi Sivustolle. Luovut täten peruuttamattomasti kaikista vaatimuksista ja väitteistä moraalisista oikeuksista tai tekijänoikeuksista, jotka koskevat Käyttäjäsisältöäsi.

Hyväksyttävä käyttökäytäntö. Seuraavat ehdot muodostavat "Hyväksytyn käytön käytäntömme": Sitoudut olemaan käyttämättä Sivustoa käyttäjän sisällön keräämiseen, lataamiseen, siirtämiseen, näyttämiseen tai jakamiseen (i) joka loukkaa kolmannen osapuolen oikeutta tai immateriaalioikeuksia tai omistusoikeutta; (ii) joka on laitonta, ahdistavaa, loukkaavaa, kiusallista, uhkaavaa, haitallista, toisen yksityisyyttä loukkaavaa, mautonta, herjaava, väärä, tarkoituksellisesti harhaanjohtava, herjaava, pornografinen, säädytön, selvästi loukkaava, edistää rasismia, kiihkoilua, vihaa tai fyysistä minkäänlaista vahinkoa mille tahansa ryhmälle tai yksilölle; (iii) joka on millään tavalla haitallista alaikäisille; tai (iv) joka rikkoo lakeja, määräyksiä tai minkä tahansa kolmannen osapuolen asettamia velvoitteita tai rajoituksia.

Lisäksi suostut olemaan (i) lähettämättä, lähettämättä tai jakelemalla Sivustoon ohjelmistoja, joiden tarkoituksena on vahingoittaa tai muuttaa tietokonejärjestelmää tai tietoja; (ii) lähettää sivuston kautta ei-toivottua tai luvatonta mainontaa, myynninedistämismateriaalia, roskapostia, roskapostia, ketjukirjeitä, pyramidi-kaavioita tai muunlaista kopioitavia tai ei-toivottuja viestejä; (iii) käyttää sivustoa kerätä, kerätä, koota tai koota tietoja muista käyttäjistä ilman heidän suostumustaan; (iv) häiritä, häiritä tai luoda aiheetonta taakkaa Sivustoon kytketyille palvelimille tai verkoille tai rikkoa tällaisten verkkojen säännöksiä, käytäntöjä tai menettelyjä; (v) yrittää päästä luvattomaan pääsyyn sivustoon joko salasanan louhinnan tai muun keinoin; (vi) häiritä tai häiritä muiden käyttäjien käyttöä ja sivuston nauttimista; tai (vi) käyttää ohjelmistoja tai automatisoituja edustajia tai skriptejä useiden tilien luomiseen sivustolla tai luoda automatisoituja hakuja, pyyntöjä tai kyselyitä sivustoon.

Pidätämme oikeuden tarkastaa kaiken käyttäjän sisällön ja tutkia ja / tai ryhtyä asianmukaisiin toimiin sinua vastaan ​​oman harkintansa mukaan, jos rikkot hyväksyttävää käyttöä koskevaa käytäntöä tai mitä tahansa näiden ehtojen säännöstä tai aiheutat muutoin vastuun meille tai muille henkilöille. Tällaisiin toimiin voi sisältyä käyttäjän sisällön poistaminen tai muuttaminen, tilisi lopettaminen kohdan 8 mukaisesti ja / tai ilmoittaminen sinulle lainvalvontaviranomaisille.

Jos annat yritykselle palautetta tai ehdotuksia sivustosta, luovutat täten yritykselle kaikki oikeudet tällaiseen Palautteeseen ja hyväksyt, että Yrityksellä on oikeus käyttää ja hyödyntää täysimääräisesti palautetta ja siihen liittyviä tietoja millä tahansa sopivaksi katsomallaan tavalla. Yritys käsittelee kaikki Yritykselle antamasi Palautteet ei-luottamuksellisena ja ei-omistusoikeudellisena.

Suostut korvaamaan ja pitämään Yrityksen ja sen virkailijoiden, työntekijöiden ja agenttien, mukaan lukien kulut ja asianajopalkkiot, kaikista kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista tai vaatimuksista, jotka johtuvat (a) Sivuston käytöstäsi, ja jotka johtuvat siitä, (b) rikot näitä ehtoja, (c) rikot sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai (d) käyttäjäsisältöäsi. Yritys varaa oikeuden ottaa yksinomaisen puolustuksen ja hallinnan kaikissa asioissa, joista sinun on maksettava meille vahingonkorvaus, ja suostut tekemään yhteistyötä näiden vaatimusten puolustamiseksi. Sitoudut olemaan ratkaisematta mitään asiaa ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Yritys pyrkii kohtuullisin keinoin ilmoittamaan sinulle sellaisista vaatimuksista, toimista tai menettelyistä saatuaan sen tietoon.

Kolmannen osapuolen linkit ja mainokset. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja palveluihin ja/tai näyttää mainoksia kolmansille osapuolille. Tällaiset kolmannen osapuolen linkit ja mainokset eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä yritys ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen linkeistä ja mainoksista. Yritys tarjoaa pääsyn näihin kolmannen osapuolen linkkeihin ja mainoksiin vain avuksesi, eikä se tarkista, hyväksy, valvo, tue, takaa tai esitä kolmansien osapuolien linkkejä ja mainoksia koskevia väitteitä. Käytät kaikkia kolmansien osapuolien linkkejä ja mainoksia omalla vastuullasi, ja sinun tulee noudattaa asianmukaista varovaisuutta ja harkintaa tehdessään niin. Kun napsautat mitä tahansa kolmannen osapuolen linkkejä ja mainoksia, sovelletaan soveltuvan kolmannen osapuolen ehtoja ja käytäntöjä, mukaan lukien kolmannen osapuolen tietosuoja- ja tiedonkeruukäytännöt.

Muut käyttäjät. Jokainen Sivuston käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta omasta Käyttäjäsisällöstään. Koska emme hallitse Käyttäjäsisältöä, ymmärrät ja hyväksyt, että emme ole vastuussa mistään käyttäjän tai muiden toimittamasta Käyttäjäsisällöstä. Hyväksyt, että yritys ei ole vastuussa mistään tällaisen vuorovaikutuksen seurauksena aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista. Jos sinun ja minkä tahansa Sivuston käyttäjän välillä on kiista, meillä ei ole velvollisuutta tulla mukaan.

Vapautat ja vapautat ikuisesti yhtiön ja virkamiehemme, työntekijämme, edustajamme, seuraajansa ja luovutamme jokaisesta menneestä, nykyisestä ja tulevasta riidasta, vaatimuksesta, kiistasta, vaatimuksesta, oikeudesta, velvollisuudesta, vastuusta ja luovutat täältä. kaikenlaiset ja luonteeltaan kaikki toiminnot ja syyt, jotka ovat syntyneet tai syntyvät suoraan tai epäsuorasti Sivustolta tai jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti Sivustoon. Jos asut Kaliforniassa, luovut täten Kalifornian siviililain osasta 1542 edellä mainitun yhteydessä, jossa todetaan: ”Yleinen vapauttaminen ei koske saatavia, joiden luotonantaja ei tiedä tai epäilee olevan hänen edukseen. vapauttamisen toteuttamisajankohta, jonka, jos hän tietää, on täytynyt vaikuttaa olennaisesti hänen sopimukseensa velallisen kanssa. "

Evästeet ja verkkovalot. Kuten mikä tahansa muu verkkosivusto, MSPowerUser käyttää evästeitä. Näitä evästeitä käytetään tallentamaan tietoja, mukaan lukien vierailijoiden mieltymykset ja verkkosivuston sivut, joilla vierailija on käynyt tai vieraili. Tietoja käytetään optimoimaan käyttäjien käyttökokemusta räätälöimällä verkkosivumme sisältöä vierailijoiden selaintyypin ja/tai muiden tietojen perusteella.

Google DoubleClick DART -eväste. Google on yksi kolmannen osapuolen toimittajista sivustossamme. Se käyttää myös evästeitä, jotka tunnetaan nimellä DART-evästeet, jotta ne voivat tarjota mainoksia sivustomme kävijöille heidän vierailunsa www.website.com-sivustossa ja muissa Internet-sivustoissa. Vierailijat voivat kuitenkin halutessaan kieltäytyä käyttämästä DART-evästeitä käymällä Google-mainos- ja sisältöverkoston tietosuojakäytännöissä seuraavalla URL-osoitteella: https://policies.google.com/technologies/ads

Mainoskumppanimme. Jotkut sivustomme mainostajat voivat käyttää evästeitä ja web-majakkeja. Mainoskumppanimme on lueteltu alla. Jokaisella mainoskumppanillamme on omat tietosuojakäytännöt käyttäjätietojensa suhteen. Saat helpomman pääsyn linkittämään alla oleviin tietosuojakäytäntöihin.

Vastuuvapaus

Sivusto tarjotaan sellaisenaan ja sellaisenaan, ja yritys ja toimittajamme nimenomaisesti luopuvat kaikista takuista ja ehdoista, olivatpa ne nimenomaisia, implisiittisiä tai lakisääteisiä, mukaan lukien kaikki takuut tai myyntikelpoisuusehdot , sopivuus tiettyyn tarkoitukseen, otsikko, hiljainen nautinto, tarkkuus tai loukkaamattomuus. Me ja toimittajamme emme takaa, että sivusto täyttää sinun vaatimukset, on käytettävissä keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti tai virheettömästi tai että se on tarkka, luotettava, viruksilta tai muulta haitalliselta koodilta täydellinen, laillinen tai turvallista. Jos sovellettava laki vaatii takuita sivustolle, kaikkien tällaisten takuiden kesto on rajoitettu yhdeksänkymmeneen (90) päivään ensimmäisen käytön päivämäärästä.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista, joten yllä oleva poissulkeminen ei välttämättä koske sinua. Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletetun takuun kestoa, joten yllä olevat rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Vastuun rajoitus

Lain sallimissa rajoissa yritys tai toimittajamme eivät ole missään tapauksessa vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle menetetyistä voitoista, menetetyistä tiedoista, korvaavien tuotteiden hankintakustannuksista tai mistään epäsuorista, välillisistä, esimerkillisistä, satunnaisista, erityiset tai rankaisevat vahingot, jotka johtuvat tai liittyvät näistä ehdoista tai sivuston käytöstäsi tai kyvyttömyydestäsi käyttää sivustoa, vaikka yritystä olisi informoitu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Pääsy sivustolle ja sen käyttö on omalla harkintasi ja riskilläsi, ja olet yksin vastuussa laitteellesi tai tietokonejärjestelmällesi aiheutuvista vahingoista tai niiden aiheuttamista tietojen katoamisesta.

Lain sallimissa rajoissa, riippumatta tässä esitetyistä päinvastaisista, vastuumme teitä kohtaan vahingoista, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai liittyvät siihen, rajoitetaan aina enintään viiteenkymmeneen Yhdysvaltain dollariin (50 Yhdysvaltain dollariin). Useamman kuin yhden vaatimuksen olemassaolo ei suurenna tätä rajaa. Hyväksyt, että toimittajillamme ei ole minkäänlaista vastuuta, joka johtuu tästä sopimuksesta tai liittyy siihen.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli vastuun rajoittamista tai poissulkemista satunnaisista tai välillisistä vahingoista, joten yllä oleva rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske sinua.

Toimikausi ja irtisanominen. Tämän kohdan mukaisesti nämä ehdot pysyvät täysin voimassa, kun käytät Sivustoa. Voimme keskeyttää tai lopettaa oikeutesi käyttää Sivustoa milloin tahansa mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan, mukaan lukien sivuston käyttö näiden ehtojen vastaisesti. Kun näiden Ehtojen mukaiset oikeutesi päättyvät, tilisi ja oikeutesi päästä ja käyttää Sivustoa päättyvät välittömästi. Ymmärrät, että mikä tahansa tilisi lopettaminen voi sisältää tiliisi liitetyn Käyttäjäsisältösi poistamisen reaaliaikaisista tietokannoistamme. Yrityksellä ei ole minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan näiden ehtojen mukaisten oikeutesi päättymisestä. Senkin jälkeen, kun näiden Ehtojen mukaiset oikeutesi on lakannut, seuraavat näiden Ehtojen määräykset pysyvät voimassa: osiot 2–2.5, jakso 3 ja kohdat 4–10.

Yritys kunnioittaa muiden henkistä omaisuutta ja pyytää, että sivustomme käyttäjät tekevät samoin. Sivustollemme liittyen olemme hyväksyneet ja toteuttaneet tekijänoikeuslainsäädännön mukaisen käytännön, jonka mukaan kaikkien loukkaavien materiaalien poistaminen ja verkkosivustomme käyttäjien, jotka ovat toistuvia tekijänoikeuksien loukkaajia, irtisanominen. Jos uskot, että joku käyttäjistämme loukkaa Sivustoamme käyttämällä laitonta tekijänoikeutta (teoksia) ja haluat poistaa väitetysti loukkaavan materiaalin, seuraavat tiedot kirjallisen ilmoituksen muodossa ( - 17 USC § 512 (c)) on toimitettava nimetylle tekijänoikeusasiamiehellemme:

  • fyysinen tai sähköinen allekirjoituksesi;
  • tekijänoikeuksilla suojattujen teosten tunnistetiedot, joita väität loukkaavan;
  • palveluissamme olevan materiaalin tunnistaminen, jota väität loukkaavan ja jonka pyydät meitä poistamaan;
  • riittävästi tietoa, jotta voimme löytää tällaisen aineiston;
  • osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi;
  • ilmoitus siitä, että uskot vilpittömästi, että tekijänoikeuksien omistaja, edustaja tai laki ei salli kyseisen materiaalin käyttöä; ja
  • ilmoitus siitä, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat oikeita ja väärinkäytöksen seurauksena, että olet joko väitetyn loukkaavan tekijänoikeuden omistaja tai että sinulla on valtuudet toimia tekijänoikeuksien omistajan puolesta.

Huomaa, että Yhdysvaltain tullikoodeksin 17 §: n 512 (f) kohdan mukaan mikä tahansa olennaisen tosiasian väärä esittäminen kirjallisessa ilmoituksessa asettaa valituksen tehneen osapuolen automaattisesti vastuuseen mahdollisista vahingoista, kuluista ja asianajajan palkkioista, joita meille aiheutuu kirjallisen ilmoituksen ja väitteen johdosta. tekijänoikeusrikkomus.

general

Näitä ehtoja voidaan tarkistaa ajoittain, ja jos teemme merkittäviä muutoksia, voimme ilmoittaa sinulle lähettämällä sinulle sähköpostiviestin viimeisimpään meille antamaasi sähköpostiosoitteeseen ja/tai julkaisemalla näkyvästi ilmoituksen muutoksista Sivusto. Olet vastuussa siitä, että annat meille viimeisimmän sähköpostiosoitteesi. Jos viimeinen meille antamasi sähköpostiosoite ei ole kelvollinen, tällaisen ilmoituksen sisältävän sähköpostin lähettäminen merkitsee kuitenkin tehokasta ilmoitusta ilmoituksessa kuvatuista muutoksista. Kaikki näihin ehtoihin tehtävät muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun olemme lähettäneet sinulle sähköposti-ilmoituksen, tai kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluttua siitä, kun olemme lähettäneet ilmoituksen muutoksista sivustollemme. Nämä muutokset tulevat voimaan välittömästi uusille sivustomme käyttäjille. Sivustomme käytön jatkaminen tällaisista muutoksista ilmoittamisen jälkeen osoittaa, että hyväksyt muutokset ja sitoudut noudattamaan tällaisten muutosten ehtoja. Riidanratkaisu. Lue tämä välimiessopimus huolellisesti. Se on osa sopimustasi yrityksen kanssa ja vaikuttaa oikeuksiisi. Se sisältää menettelyt PAKOLLISTA SITOVASTA VÄLIMIESTUOMIOISTA JA LUOKKAAN LUOPUMUKSESTA.

Välimiessopimuksen sovellettavuus. Kaikki Ehtoihin tai Yhtiön tarjoaman tuotteen tai palvelun käyttöön liittyvät väitteet ja riidat, joita ei voida ratkaista epävirallisesti tai vähäisten vaatimusten tuomioistuimessa, ratkaistaan ​​sitovalla välimiesmenettelyllä yksilöllisesti tämän välimiesoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti. Ellei toisin sovita, kaikki välimiesmenettelyt pidetään englanniksi. Tämä välityssopimus koskee sinua ja yritystä sekä kaikkia tytäryhtiöitä, tytäryhtiöitä, edustajia, työntekijöitä, edunvalvojia, seuraajia ja toimeksiantajia sekä kaikkia ehtojen mukaisesti tarjottujen palvelujen tai tavaroiden valtuutettuja tai luvattomia käyttäjiä tai edunsaajia.

Ilmoitusvaatimus ja epävirallinen riitojenratkaisu. Ennen kuin jompikumpi osapuoli voi hakea välimiesmenettelyä, osapuolen on ensin lähetettävä toiselle osapuolelle kirjallinen riitailmoitus, jossa kuvataan vaatimuksen tai riidan luonne ja peruste sekä pyydetty hyvitys. Ilmoitus yritykselle tulee lähettää osoitteeseen: katu Amurgului 23C, kerros 3, asunto 20. Ilmoituksen saatuasi sinä ja Yritys voitte yrittää ratkaista vaatimuksen tai riidan epävirallisesti. Jos sinä ja Yritys ette ratkaise vaatimusta tai erimielisyyttä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Ilmoituksen vastaanottamisesta, kumpi tahansa osapuoli voi aloittaa välimiesmenettelyn. Minkä tahansa osapuolen tekemän sovintotarjouksen määrää ei saa paljastaa välimiehelle ennen kuin välimies on määrittänyt sen tuomion määrän, johon jompikumpi osapuoli on oikeutettu.

Välimiesmenettelysäännöt. Välimiesmenettely pannaan vireille American Arbitration Associationin kautta, joka on vakiintunut vaihtoehtoinen riidanratkaisutoimittaja, joka tarjoaa tässä osiossa kuvatun välimiesmenettelyn. Jos AAA ei ole käytettävissä välimiesmenettelyssä, osapuolet sopivat valitsevansa vaihtoehtoisen ADR-palveluntarjoajan. ADR-palveluntarjoajan säännöt koskevat kaikkia välimiesmenettelyn näkökohtia, paitsi siltä osin kuin kyseiset säännöt ovat ristiriidassa Ehtojen kanssa. Välimiesmenettelyä koskevat AAA Consumer Arbitration Rules -säännöt ovat saatavilla verkossa osoitteessa adr.org tai soittamalla AAA:lle numeroon 1-800-778-7879. Välimiesmenettelyn suorittaa yksi puolueeton välimies. Vaatimukset tai riidat, joissa haetun palkinnon kokonaissumma on alle kymmenen tuhatta Yhdysvaltain dollaria (10,000.00 10,000.00 US dollaria), voidaan ratkaista sitovalla ei-ilmaantuloon perustuvalla välimiesmenettelyllä, apua hakevan osapuolen valinnan mukaan. Vaatimuksissa tai riita-asioissa, joissa haetun palkinnon kokonaissumma on kymmenen tuhatta Yhdysvaltain dollaria (100 2,500.00 US dollaria) tai enemmän, oikeuden käsittelyyn määräytyvät välimiesmenettelyn säännöt. Kaikki kuulemiset pidetään XNUMX mailin säteellä asuinpaikastasi, ellet asu Yhdysvaltojen ulkopuolella ja elleivät osapuolet toisin sovi. Jos asut Yhdysvaltojen ulkopuolella, välimiehen on ilmoitettava osapuolille kohtuullisessa ajassa suullisten kuulemisten päivämäärästä, ajasta ja paikasta. Mikä tahansa välimiehen antamaa tuomiota koskeva tuomio voidaan viedä mihin tahansa toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimeen. Jos välimies myöntää sinulle tuomion, joka on suurempi kuin edellinen sovintotarjous, jonka Yhtiö teki sinulle ennen välimiesmenettelyn aloittamista, Yhtiö maksaa sinulle suuremman välitystuomion tai XNUMX XNUMX $. Kumpikin osapuoli vastaa omista kuluistaan ​​ja maksuistaan, jotka aiheutuvat välimiesmenettelystä, ja vastaavat yhtä suuresta osuudesta ADR-palveluntarjoajan maksuista ja kuluista.

Lisäsäännöt välimiesmenettelyn ulkopuolelle. Jos poikkeamiin perustuva välimiesmenettely valitaan, välimiesmenettely suoritetaan puhelimitse, verkossa ja/tai perustuen yksinomaan kirjallisiin huomautuksiin; välimiesmenettelyn aloittava osapuoli valitsee erityisen tavan. Välimiesmenettelyyn ei saa liittyä osapuolten tai todistajien henkilökohtaista läsnäoloa, elleivät osapuolet toisin sovi.

Määräajat. Jos sinä tai yritys harjoittelet välimiesmenettelyä, välimiesmenettely on aloitettava ja / tai vaadittava vanhentumisajan puitteissa ja AAA-sääntöjen mukaisessa määräajassa asetetulle määräajalle.

Välimiesoikeus. Jos välimiesmenettely aloitetaan, välimies päättää sinun ja Yhtiön oikeuksista ja velvollisuuksista, eikä riitaa yhdistetä muihin asioihin tai yhdistetä muihin asioihin tai osapuoliin. Välimiehellä on valtuudet hyväksyä hakemukset, jotka hylkäävät kaikki vaatimuksen tai sen osan. Välimiehellä on valtuudet määrätä rahallisia vahingonkorvauksia ja myöntää mikä tahansa ei-rahallinen oikeussuojakeino tai helpotus, joka on yksityishenkilön käytettävissä sovellettavan lain, AAA-sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Välimiehen on annettava kirjallinen tuomio ja päätöslausunto, jossa kuvataan keskeiset havainnot ja johtopäätökset, joihin tuomio perustuu. Välimiehellä on samat valtuudet määrätä yksilökohtaisia ​​helpotuksia kuin tuomioistuimen tuomarilla. Välimiehen tuomio on lopullinen ja sitoo sinua ja yritystä.

Tuomaristosta luopuminen. OSAPUOLET LOPPUVAT TÄMÄN PERUSTUSLAITTEISISTA JA LAIN SÄÄTEISTÄ OIKEUKSISTAAN MENETTY TUOMIOISTUIN JA PÄÄTTÄVÄT OIKEUDEN TUOMARIN TAI TUOMIOISTUIMEN Edessä sen sijaan, että kaikki vaatimukset ja riidat ratkaistaan ​​välimiesmenettelyssä tämän välimiesmenettelysopimuksen mukaisesti. Välimiesmenettelyt ovat yleensä rajoitetumpia, tehokkaampia ja halvempia kuin tuomioistuimessa sovellettavat säännöt, ja tuomioistuin valvoo niitä hyvin rajoitetusti. Siinä tapauksessa, että sinun ja yrityksen välille syntyy oikeusriita missä tahansa osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa välitystuomion purkamista tai täytäntöönpanoa koskevassa kanteessa tai muussa tapauksessa, SINÄ JA YHTIÖ LOPUTAT KAIKISTA OIKEUDISTA TUOMIOISTUIMEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIOISTUIMEN KÄYTTÖÖN sen sijaan, että riita ratkaistaan. tuomarin toimesta.

Ryhmä- tai konsolidoidun toiminnan luopuminen. Kaikkia tämän välimiessopimuksen soveltamisalaan kuuluvia vaatimuksia ja riita-asioita on välimiesmenettelyssä tai oikeudenkäynneissä tapauskohtaisesti eikä luokan perusteella, ja useamman kuin yhden asiakkaan tai käyttäjän vaatimuksia ei voida välimiesmenettelyssä käsitellä tai riitauttaa yhdessä minkään muun asiakkaan kanssa. tai käyttäjä.

Luottamuksellisuus. Välimiesmenettelyn kaikkien näkökohtien on oltava ehdottoman luottamuksellisia. Osapuolet sopivat luottamuksellisuuden säilyttämisestä, ellei laissa toisin määrätä. Tämä kohta ei estä osapuolta toimittamasta tuomioistuimelle tietoja, jotka ovat välttämättömiä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, välitystuomion panemiseksi täytäntöön tai hakemasta kieltomääräyksiä tai oikeudenmukaista korvausta.

Ositettavuus. Jos jokin tämän välimiessopimuksen osa tai osia todetaan lain mukaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi toimivaltaisessa tuomioistuimessa, tällaisella erityisellä osalla tai osilla ei ole mitään vaikutusta, ja ne erotetaan, ja loput sopimuksesta jatka täydellä voimalla.

Oikeus luopua. Osapuoli, jota vastaan ​​vaatimus on nostettu, voi luopua kaikista tai kaikista tässä välimiesmenettelyssä asetetuista oikeuksista ja rajoituksista. Tällainen luopuminen ei saa luopua tai vaikuttaa tämän välimiesmenettelyn muihin osiin.

Sopimuksen säilyminen. Tämä välimiessopimus pysyy voimassa, kun suhteesi Yhtiön kanssa päättyy.

Vähäisiä vaatimuksia käsittelevä tuomioistuin. Edellä esitetystä huolimatta joko sinä tai yritys voi nostaa yksittäisen kanteen vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa.

Tasapuolinen hätäapu. Joka tapauksessa edellä mainitut kumpikin osapuoli voi hakea oikeudenmukaista hätäapua osavaltiossa tai liittovaltion tuomioistuimessa säilyttääkseen nykyisen tilanteen välimiesmenettelyssä. Välitoimipyyntöä ei katsota luopumiseksi muista tämän välimiesmenettelyn mukaisista oikeuksista tai velvoitteista.

Välimiesmenettelyyn kuulumattomat vaatimukset. Edellä sanotusta huolimatta tämä välityssopimus ei koske kunnianloukkausvaatimuksia, tietokonepetoksia ja väärinkäyttöä koskevan lain rikkomista sekä toisen osapuolen patentin, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai liikesalaisuuksien loukkaamista tai väärinkäyttöä koskevia vaatimuksia.

Kaikissa olosuhteissa, joissa edellä oleva välimiessopimus sallii osapuolten riitauttaa tuomioistuimessa, osapuolet suostuvat täten alistumaan Kalifornian ro Countyn tuomioistuinten henkilökohtaiseen toimivaltaan tällaisia ​​tarkoituksia varten.

Sivusto voi olla Yhdysvaltojen vientivalvontalakien alainen, ja sitä voidaan koskea muiden maiden vienti- tai tuontimääräyksiä. Suostut olemaan viemättä, viemättä uudelleen tai siirtämättä suoraan tai välillisesti yhtiöltä hankittuja Yhdysvaltain teknisiä tietoja tai niitä käyttäviä tuotteita, rikkoen Yhdysvaltojen vientilakia tai -määräyksiä.

Yritys sijaitsee osiossa 10.8. Jos asut Kaliforniassa, voit ilmoittaa valituksista Kalifornian kuluttaja-asioiden osaston kuluttajatuotealan valitusapuyksikölle ottamalla heihin yhteyttä kirjallisesti osoitteessa 400 R Street, Sacramento, CA 95814, tai puhelimitse numeroon (800). ) 952-5210.

Sähköinen viestintä. Sinun ja Yrityksen välisessä viestinnässä käytetään sähköisiä keinoja riippumatta siitä, käytätkö Sivustoa tai lähetätkö meille sähköposteja tai lähettääkö Yritys ilmoituksia Sivustolle tai viestiikö kanssasi sähköpostitse. Sopimustarkoituksiin sinä (a) suostut vastaanottamaan viestejä Yritykseltä sähköisessä muodossa; ja (b) hyväksyy sen, että kaikki ehdot, sopimukset, ilmoitukset, ilmoitukset ja muu viestintä, jonka yritys tarjoaa sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki lailliset velvoitteet, jotka tällaiset viestit täyttäisivät, jos ne olisivat kirjoitettuna paperiversiona.

Koko ehdot. Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillä koskien Sivuston käyttöä. Näiden ehtojen minkään oikeuden tai määräyksen käyttämättä jättäminen tai noudattamatta jättäminen ei ole luopuminen tällaisesta oikeudesta tai määräyksestä. Näiden ehtojen osioiden otsikot ovat vain mukavuuden vuoksi, eikä niillä ole laillisia tai sopimuksellisia vaikutuksia. Sana "mukaan lukien" tarkoittaa "mukaan lukien rajoituksetta". Jos jokin näiden ehtojen määräyksistä katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, näiden ehtojen muut määräykset eivät muutu ja pätemättömän tai täytäntöönpanokelvoton määräyksen katsotaan muutetuksi siten, että se on pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen lain sallimassa laajuudessa. Suhteesi yritykseen on riippumaton urakoitsija, eikä kumpikaan osapuoli ole toisen edustaja tai kumppani. Näitä ehtoja ja tässä olevia oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi ei saa luovuttaa, alihankkia, siirtää tai muutoin siirtää ilman yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ja kaikki edellä mainitun vastaiset toimeksiannon, alihankinnan, siirron tai siirron yritykset ovat mitättömiä. mitätön. Yritys voi vapaasti luovuttaa nämä ehdot. Näissä ehdoissa esitetyt ehdot sitovat siirronsaajia.

Yksityisyytesi. Lue tietosuojakäytäntömme.

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkitiedot. Tekijänoikeus ©. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki sivustolla esitetyt tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ovat omaisuuttamme tai muiden kolmansien osapuolten omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta käyttää näitä merkkejä ilman etukäteen annettua kirjallista suostumusta tai sellaisen kolmannen osapuolen suostumusta, joka voi omistaa merkit.

Yhteystiedot

Osoite: katu Amurgului 23C, kerros 3, asunto 20

Sähköposti: [sähköposti suojattu]