Prywatności

Informacje o naszej organizacji i witrynie internetowej

Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne odgrywają fundamentalną rolę w działalności organizacji takiej jak WMPoweruser.com. Mamy siedzibę w Wielkiej Brytanii. Naszą główną działalnością jest: Udostępnianie nowości technologicznych i forów dyskusyjnych. Nasza polityka prywatności obejmuje WMPoweruser.com i jego witrynę internetową:

Nazwa organizacji:
WMPoweruser.com

Zapewnianie odwiedzającym anonimowego dostępu

Możesz uzyskać dostęp do strony głównej naszej witryny internetowej i przeglądać naszą witrynę bez ujawniania swoich danych osobowych.

Usługi i linki na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa umożliwia komunikację z innymi gośćmi lub zamieszczanie informacji, do których mają dostęp inni. Gdy to zrobisz, inni odwiedzający mogą zbierać Twoje dane.

Nasza witryna internetowa zawiera również łącze do:

 • Google

Korzystamy z zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (bez Twojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu) o Twoich wizytach w tej i innych witrynach internetowych w celu dostarczania reklam dotyczących towarów i usług, które Cię interesują. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać swoje wybory dotyczące nieużywania tych informacji przez te firmy, kliknij tutaj.

 • Google, jako dostawca zewnętrzny, używa plików cookie do wyświetlania reklam w tej witrynie.
 • Wykorzystywanie przez Google pliku cookie DART umożliwia wyświetlanie reklam użytkownikom na podstawie ich odwiedzin w Państwa witrynach i innych witrynach w Internecie.
 • Użytkownicy mogą zrezygnować z używania plików cookie DART, odwiedzając stronę Polityka prywatności Google dotycząca reklam i sieci partnerskiej.

Tacy zewnętrzni dostawcy usług internetowych mogą gromadzić dane osobowe naszych gości. Automatyczne zbieranie informacji

Nie rejestrujemy automatycznie danych osobowych ani nie łączymy informacji rejestrowanych automatycznie w inny sposób z danymi osobowymi konkretnych osób.

Nie używamy plików cookie do przechowywania danych osobowych ani nie łączymy informacji nieosobowych przechowywanych w plikach cookie z danymi osobowymi konkretnych osób.

Gromadzenie danych i specyfikacja celu

Gromadzimy dane osobowe, które możesz dobrowolnie zgłosić podczas korzystania z naszych usług.

Nie gromadzimy informacji o naszych gościach z innych źródeł, takich jak rejestry lub organy publiczne lub organizacje prywatne.

Aby uzyskać dostęp do tabeli gromadzonych danych osobowych i celów, do których są one wykorzystywane, prosimy: kliknij tutaj

Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy danych osobowych w żadnym innym celu niż wskazany w poniższej tabeli.

Jeśli chcemy wykorzystać Twoje dane osobowe w nowym celu, oferujemy Ci sposoby wyrażenia zgody na ten nowy cel: poprzez zaznaczenie w polu w miejscu na stronie, w którym gromadzone są dane osobowe

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci.

Podejmujemy konkretne kroki w celu ochrony prywatności dzieci poprzez:

 • dołożenie uzasadnionych starań w celu zapewnienia, że ​​rodzic wyraził zgodę na gromadzenie danych osobowych dziecka i wykorzystanie danych osobowych dziecka w celu ich udostępnienia osobom trzecim.
 • umożliwienie rodzicom wyrażenia zgody na zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka do naszego wewnętrznego użytku oraz wykorzystanie danych osobowych dziecka do ujawnienia osobom trzecim.

Nie udostępniamy informacji o naszych praktykach dotyczących danych osobowych w odniesieniu do dzieci na naszej stronie głównej ani w tych witrynach naszej witryny internetowej, w których gromadzimy dane osobowe.

Ujawnianie informacji i wybór odwiedzających

Nie ujawniamy Twoich danych osobowych naszym spółkom zależnym ani innym organizacjom.

Poufność / Bezpieczeństwo

Nie dajemy odwiedzającym naszej strony internetowej możliwości skorzystania z bezpiecznej metody transmisji w celu przesłania nam swoich danych osobowych.

Wdrożyliśmy polityki bezpieczeństwa, regulaminy i środki techniczne mające na celu ochronę danych osobowych, nad którymi mamy kontrolę, przed:

 • nieautoryzowany dostęp
 • niewłaściwe użycie lub ujawnienie
 • nieautoryzowana modyfikacja
 • bezprawne zniszczenie lub przypadkowa utrata

Wszyscy nasi pracownicy i przetwarzający dane, którzy mają dostęp i są związani z przetwarzaniem danych osobowych, zobowiązani są do poszanowania poufności danych osobowych naszych gości.

Zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione instytucjom i organom państwowym, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub inne regulacje.

Dostęp do Twoich danych osobowych, które możemy przechowywać

Możesz nas zapytać:

czy przechowujemy Twoje dane osobowe. Na żądanie możesz to wskazać poprzez:

W ciągu tygodnia dostarczymy Ci czytelną kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. – chociaż wcześniej możemy wymagać dowodu tożsamości –. Udzielimy informacji bez żadnych opłat. Umożliwiamy zakwestionowanie danych, które posiadamy o Tobie i, w stosownych przypadkach, możesz mieć te dane:

 • poprawione lub zmienione

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy udostępnienia naszym odwiedzającym kopii ich danych osobowych, ale podamy powody naszej odmowy.

Umożliwiamy jednak zakwestionowanie naszej decyzji o odmowie udostępnienia kopii Twoich danych osobowych.